Home

Safestival

Safestival levert diensten en producten ten behoeve van crowdmanagement op evenementen en festivals. Wij verzorgen de communicatie en routing middels led schermen aan het publiek ten behoeve van crowdmanagement. Hierbij kunt u denken aan looproutes, bewegwijzering, waarschuwingen, weersinformatie, aangeven van nooduitgangen, bereikbaarheid van podia’s, programma etcetera.

Crowdmanagement is het systematisch plannen en toezicht houden van en sturing geven aan publiek ten behoeve van hun veiligheid op evenementen. Beheersen van publieksstromen en het voorkomen van te hoge publieksdichtheid op locaties. Door middel van geordende verplaatsing van mensen, zorgen voor een vloeiende en optimale doorstroming.

 

Crowdmanagement_Led scherm_Tomorrowland2012_DSC_0114

Crowdmanagement
Evenementen

DSC07663

Crowdmanagement
Verkeersmaatregelen

Safestival_Led scherm_Video-live-registratie_Nijmeegse-vierdaagse_IMG_2851

Crowdmanagement
Liveregistratie / Video

DSC_0680

Producten

 

Crowdmanagement

Crowdmanagement en crowdcontrol worden doorgaans met elkaar verward, hieronder de juiste omschrijving.

 

Crowdmanagement

Systematisch plannen en toezicht houden van en sturing geven aan publiek ten behoeve van hun veiligheid op evenementen, festivals en andere locaties met hoge publieksdichtheid. Het pro-actief creëeren en scheppen van voorzieningen voor de gewenste orde.

 

Crowdcontrol

Controle houden en het beheersen van het gedrag van publiek, een onderdeel van crowdmanagement. Re-actief handelen op publiek voor het handhaven van de bestaande orde.

 

Publieksdichtheid

De publieksdichtheid is het maximaal aantal mensen waarvan de veiligheid gewaarborgd kan blijven op een bepaalde locatie. Dit houd meer in dan alleen het aantal mensen per m2. Mede afhankelijk en net zo belangrijk is de capaciteit van vluchtroutes. Hoeveel mensen kunnen er per minuut het terrein verlaten bij evacuatie en eventuele calamiteiten.
Ook bij een veilig aantal mensen op een evenement kan er een te hoge publieksdichtheid ontstaan op een specifiek tijdstip en locatie.

  • Bij of vlak voor het starten van een populaire gebeurtenis, mensen willen dan vooraan staan. Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden door het plaatsen van led schermen met live-registratie.
  • Rond etenstijd bij catering aangelegenheden
  • Bij paniek of ontruiming. Zorg voor voldoende vluchtroutes. Hierin is de doorstroomsnelheid van belang. Aantal personen dat per minuut per meter uitgangbreedte kan uitstromen.
  • Het samenkomen van diverse publieksstromen of tegengestelde richtingen van publiekstromen van locatie 1 naar locatie 2 en vica versa. Looproutes met 1 richtings-verkeer kunnen hierin oplossing bieden evenals veiligheidsmedewerkers

 

Doorstroming

Een goede doorstroming van publiek is van grote invloed op de veiligheid van de mensen. Doorstroming hapert bij een te hoge intensiteit van een publiekstroom. Daar liggen diverse factoren aan de grondslag.

  • Knelpunten op de inrichting van de locatie, denk aan toegangscontroles, vernauwingen of objecten die de route kunnen blokkeren.
  • Verandering van de loopinrichting van mensen of convergerende publiekstromen.
  • Bij vluchtgedrag of drang. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door noodweer waarbij mensen willen schuilen of het vinden van de mooiste plaatsen bij een populair optreden tijdens een muziekevenement.
  • De communicatie, worden de looprichtingen duidelijk aangegeven, worden de juiste boodschappen getoond. Hoeveel informatie worden er aan de bezoekers getoond. Bij overkill zullen mensen belangrijke informatie missen of er ontstaan opstoppingen bij communicatievoorzieningen omdat mensen geen boodschap willen missen.
  • Het type bezoeker. Wat is hun fysieke en psychologische profiel. Daarbij kunt u denken aan in welke leeftijdscategorie valt het publiek. Wat is hun mobiliteit. Zijn er bezoekers met diverse taalachtergronden of taalachterstanden. Zijn er conflicterende groepen.

Belangrijk voor een goede doorstroming is het anticiperen op het gedrag van het publiek. Inspringen op dreigende opstoppingen door middel van afsluiten van routes of juist door mensen naar alternatieve routes te navigeren. Het juist plaatsen van barriers op routes en het goed instrueren van veiligheidsmedewerkers is hierin van belang. Aangezien veiligheidsmedewerkers vaak geen grote groepen mensen tegelijkertijd van informatie kunnen voorzien is het plaatsen van communicatieproducten zoals onze led schermen van cruciaal belang. Naast het tonen van correcte communicatie is ook de positiebepaling van led schermen belangrijk.

Diensten

Ledschermen

Safestival heeft een uitgebreid assortiment van led schermen. Led schermen geschikt vo0r het tonen van teksten tot het tonen van video.

 

Aansturing

De aansturing van de schermen kan op afstand geregeld worden. Vanuit een centrale op locatie of op ons hoofdkantoor kunnen wij binnen 30 seconde beelden wisselen. Vooraf geprogrammeerde scenario’s zijn mogelijk. U kunt al de gehele dag de wisselingen inplannen en de wisselingen gebeurd vol-automatisch. Daarnaast kunnen wij bij eventuele wijzigingen de scenario’s overrulen. Via een eigen inlogcode kunt u op onze website een overzicht krijgen van alle ledschermen. Zo heeft u duidelijk in beeld wat onze led schermen tonen aan het publiek.

 

Eigen stroomvoorziening

Onze schermen zijn standalone uitgerust. De schermen draaien op accu’s en worden voorzien van zon- en wind energie of zijn uitgerust met een eigen aggregaat. Hierdoor kunnen onze led schermen zonder stroom voorziening draaien. Zodat het publiek ten alle tijde voorzien is van informatie ook bij algeheel stroomuitval.

 

Netwerk

Onze schermen zijn bereikbaar via het openbare gsm-netwerk. Bij calamiteitensituaties kan echter niet altijd op worden vertrouwd dat het GSM-netwerk beschikbaar is of blijft. Het netwerk wordt dan vaak overbelast, ongeacht de gebruikte telecomprovider. Op Koninginnedag in Amsterdam bijvoorbeeld zijn, zelfs zonder problemen, alle telefoonnetwerken tussen pakweg 12.00 en 18.00 uur nauwlijks of niet te gebruiken: de enorme mensenmassa ontwricht het GSM-netwerk. Om onze schermen altijd bereikbaar te laten zijn en uw publiek niet verstoken raakt van communicatie kunnen wij onze eigen dedicated netwerk opzetten. Daarmee kan, ook in calamiteitensituaties, de informatie op de schermen worden ververst.

Portfolio

Door de grote diversiteit aan led schermen hebben wij een onderverdeling gemaakt in 3 categorieën.

 

Crowdmanagement

Led schermen ten behoeve van crowdmanagement. De communicatie en routing voor publiek op terreinen is het hoofddoel. Deze schermen zijn uitgerust met een eigen aggregaat. Geschikt voor tekst en iconen, voor duidelijk korte boodschappen. De schermen staan op een paal en kunnen onderkant scherm op 5 meter hoogte uitgezet worden. Zelfs onder direct zonlicht blijven onze schermen leesbaar en door de grote kijkhoek is het bereik zeer groot te noemen.

 

Bewegwijzering verkeer

Led schermen die langs openbare wegen en snelwegen geplaatst mogen worden. Deze schermen zijn gecertificeerd en voldoen aan de 929291 norm en zijn goedgekeurd door Rijkswaterstaat. Voor bewegwijzering van verkeer naar het evenement. Deze schermen draaien op zon- en windenergie of aggregaat.

Tevens beschikken wij over onze eigen botsabsorbers en verkeersregelaars. Wegafsluitingen en dergelijke vormen voor ons geen probleem.

 

Video en/of live registratie

Led schermen ten behoeve van live – registratie van uw evenement. Om publiek te verdelen over uw terrein is het aan te raden grote led schermen te plaatsen op strategische plekken. Publiek kan dan gebeurtenissen op bijvoorbeeld een hoofdpodium halverwege het terrein ook goed volgen. Dit vermindert de drang van publiek om vooraan te willen staan.

Crowdmanagement evenement

Crowdmanagement met behulp van gerichte informatie op led schermen op het terrein van het evenement

Crowdmanagement verkeersmaatregelen

Crowdmanagement met behulp van led schermen op toegangswegen voor een vlotte doorstroming van verkeerstromingen

Video en/of live registratie

Crowdmanagement met behulp van led schermen op het terrein waarop het evenement / optreden / attractie te zien is. Voor het spreiden van mensen over het gehele terrein. Mensen hebben dan minder de neiging vooraan te willen staan.

Referenties

Koningsdag Amsterdam

Koningsdag Eindhoven

Mysteryland

Tomorrowland

Pukkelpop

Sunset Festival

Laundryday

Summer Festival

Sail

Appelpop Tiel

Bevrijdingsfestival Overijssel

Nacht van Assen

Nijmeegse 4daagse

Amstel Gold Race

start Giro d Italia Amsterdam

start Tour de France Rotterdam